Българската общност в Австралия

Исторически преглед 


Най-ранните български мигранти, се заселват в Австралия в средата и края на деветнадесети век. Въпреки това, първата организирана група от българи наброяваща 100 души са пристигнали през 1907 г., заживявайки в различни части на Австралия.

Българските емигранти продължават да пристигат в Австралия през следващите години и като повечето южноевропейски мигранти те са млади мъже от работническата класа, включително селяни, работници и търговци. Най-често те се заселват в селските райони и се занимават с неквалифицирана, но добре платена работа. Много от тях се завръща в България, за да се оженят и доведат съпругите си с тях в Австралия.


Миграцията от България нараства след края на Втората световна война. Първата група пристига през 1949 г. състояща се от български изселени лица. Към тази група се присъединяват политически бежанци, бягащи от следвоенния комунистически режим в България, която включва хора от всички сфери на живота, включително образовани професионалисти.
 След 1975 г. повечето българи мигрирали към Австралия са го направили по икономически причини.


Днес 

Географско разпределение

Географско разпределение 

Преброяването през 2011 г. записва 2915 родени в България хора, населяващи Австралия, което е увеличение от 8,9 на сто от преброяването през 2006 година. През 2011 г. разпределението показва, че най-много българи населяват щат Виктория (897 души), последвано от Ню Саут Уелс (879), Куинслeнд (410) и Южна Австралия (351). 

Възраст и пол 

Средната възраст на родените в България и пребиваващи в Австралия лица през 2011 г. е 45 години.

Разпределението по възрасти показва, 3.6 на сто са на възраст 0-14 години, 7.8 на сто са между 15-24 години, 37.6 на сто са между 25-44 години, 32,6 на сто са между 45-64 години и 18.4 на сто са били на 65 и повече години. 

Към 2011г. родените в България лица са били 1399 мъже (48 на сто) и 1516 жени (52 на сто). 

Език 

Основните езици, говорени вкъщи от българите в Австралия са български (1820), английски (545) и турски (281).

88,5% от 2370 родени в България лица, които говорят на език различен от английския у дома, говорят английски добре или много добре, а 10,4 на сто говорят английски не добре или въобще не говорят. 

Религия 

През 2011 преброяването на религиозните принадлежности сред родените в България отчита две основни категории - православна (1654) и ислям (285).17.1% са заявили "Никоя религия", което е по-ниско средното за общото население в Австралия (22.3 на сто), а 4.6 на сто не посочват религия. 

Пристигане 

65,4 на сто от родените в България лица са пристигнали в Австралия преди 2001 година. През 2011 преброяването отчита, че 17 процента са пристигнали в периода между 2001 и 2006 г. и 14.7 на сто в периода между 2007 и 2011. 

Среден доход 

По време на преброяването през 2011, средният седмичен доход на родените в България лица, на възраст над 15 години е $ 633, в сравнение с $ 538 за всички в родени в чужбина лица пребиваващи в Австралия и $ 597 за всички родени в Австралия. Средният доход на всички пребиваващи в Австралия лица е $ 577 на седмица. 

Квалификации 

През 2011 70.2 на сто от родените в България лица на възраст над 15 години са имали някаква форма на квалификация по-висока от средно образование, в сравнение с 55.9 на сто от населението в Австралия. 

Заетост 

Сред родените в България, на възраст над 15 години, процентът на трудово заетите е 65.3 на сто, а коефициентът на безработица е 7.2 на сто. Съответните проценти за общото австралийско населението са били 65 на сто и 5.6 на сто съответно.

От 1673 работещи българи, 58.9 на сто са били заети в управленската, професионалната или търговската сфера. Съответният процент на всички пребиваващи в Австралия е 48.4 на сто.

Графично разпределение можете да видите във файла The Bulgarian-born Community.

Източник: Department of Social Services