АКУЛА В АВСТРАЛИЯ е (почти) невъзможно да те ухапе