Чуй това, ако искаш да влезеш в Австралия #shorts


Научих важна информация свързана с рестрикиите за влизане в Австралия, които подготвя австралийското правителство. Ако смяташ да посетиш Австралия в следващите години, задължително трябва да чуеш това.