Ето как ще изглежда тестът за придобиване на австралийско гражданство

Специален раздел за австралийските ценности ще бъде включен във всички тестове за придобиване на австраийско гражданство от средата на ноември, обяви правителството. С това тестът за всички бъдещи австралийци получава първата си актуализация от повече от десетилетие, като фокусът този път е върху австралийските ценности.

Актуализираният тест за гражданство ще се състои от 20 въпроса с по няколко отговора, включително и пет нови въпроса за австралийските ценности. От кандидата ще се изисква да отговори правилно на всичките пет въпроса за ценностите, с оценка от най-малко 75 процента, за да премине теста.

Няма да има промени в изискванията за английския език и останалите изисквания за пребиваване за гражданство.

Ето и няколко примерни въпроса от теста:
  • Why is it important that all Australian citizens vote to elect the state and federal parliament?

  • Should people in Australia make an effort to learn English?

  • In Australia, can you encourage violence against a person or group of people if you have been insulted?

  • Should people tolerate one another where they find that they disagree?

  • In Australia, are people free to choose who they marry or not marry?

  • In Australia, is it acceptable for a husband to be violent towards his wife if she has disobeyed or disrespected him?

  • Do you agree that men and women should be provided equality of opportunity when pursuing their goals and interests?

  • Should people’s freedom of speech and freedom of expression be respected in Australia?

Това не са точните въпроси от теста, а само примерни такива. Освен това както прочете преди малко, въпросите от истинския тест ще имат и предоставени възможни отговори, от който кандидата да избере правилния.