Промени в Adult Migrant English Program (AMEP) ще предложат безплатни курсове по английски език

 


Министърът по имиграционните въпроси на Австралия, Алън Тъдж, обяви, че правителството се готви да въведе огромни промени в програмата си позволяваща на новопристигнали мигранти да подобрят нивото си на английски език. Новите промени ще дадат право на мигрантите да посещават неограничен брой безплатни езикови часове, която в момента предлага 510 часа безплатно обучение, които трябва да бъдат завършени в рамките на пет години.


Според промените правителството обяви, че не само ще премахне ограничението на часовете, но и ще премахне ограниченията за бройката на посетените уроци, което ще позволи на постоянно живеещите или гражданите да посещават уроци безплатно, докато не придобият „функционален английски“.

„Без владеене на английски език мигрантите са по-малко склонни да си намерят работа, по-рядко се интегрират и по-рядко участват в демократичните процеси в страната“, каза г-н Тъдж.

Данните от преброяването на населението показват, че около половината от родените в чужбина австралийци, които са пристигнали в Австралия без знания по английски език, дори и след 15 години живот в страната, все още не могат да говорят добре езика или изобщо не го практикуват.

Какво е твоето ниво на английски език? Какви са най-големите пречки пред теб да го научиш?