ДА ЗАМИНА ЛИ ЗА АВСТРАЛИЯ КАТО ИТ СПЕЦИАЛИСТ? | Въпроси и отговори

Днес отново отговарям на вашите въпроси. Ако имаш въпрос за живота и имиграцията в Австралия, остави го под някое от видеата и аз ще го включа в някое от следващите подобни. Списък с всички образователни институции, които могат да преподават МЕМ30319 - https://training.gov.au/Search/SearchOrganisation?nrtCodeTitle=MEM30319&scopeItem=Qualification&tabIndex=1&ImplicitNrtScope=True&orgSearchByScopeSubmit=Search&IncludeUnregisteredRtosForScopeSearch=False😍 Искаш ли да живееш и работиш в Австралия?
👉 Курсът "Започни живота си в Австралия" е точно за теб. Виж повече...