Искаш ли ДА СЕ ВИДИМ...на живо?

Присъедини се като поддръжник през следващите 10 дни и задай всичките си въпроси лично на срещата на всички поддръжници.

Присъедини се сега https://www.patreon.com/join/2354436 

Всички подробности, точна дата и час ще бъдат обявени в Пейтрион.