Внимание! Опасност! Промени през ноември 2019
Кратко включване за да ти кажа за най-новите промени в имиграционната програма на Австралия, които ще влязат в сила от ноември 2019. Те ще имат влияние върху самостоятелни кандидати, както и на такива с партньори, ползващи визи 189 и 190.