Как да получиш пари от държавата? | Плащане на данъци в края на финансовата година в Австралия


В това доста импровизирано видео си говорим за това как да си подготвим годишната данъчна декларация в Австралия.

Почти всички физически лица пребиваващи в страната и получаващи доходи трябва да подадат такава декларация в края на финансовата година. За разлика от България, тук финансовата година приключва на 30 юни, така че вие можете да започнете да подготвяте декларацията си от 1 юли.


Подаването на декларацията може да стане с помощта на счетоводител (ще ву струва между 100 и 200 долара) или да запретнете ръкави и да го направите само. За целта трябва да имате MyGov акаунт и достъп до интернет. На сайта на австралийските данъчни служби www.ato.gov.au можете да намерите линк към сайта, на който можете да попълните и подадете декларацията си.

Разбира се, преди да започнете попълването трябва да имате под ръка всички съпътстващи документи. Това може да са различни документи (в зависимост от вашия конкретен случай), но някои от по-често използваните са писмо от работодателя ви, в което се описва какви приходи сте получили във връзка с работата си и колко данъци са ви били удържани. Други документи може да бъдат, банково извлечение, в което се описва колко пари сте получили като банкови лихви или писмо от вашия застраховател, ако имате допълнителна медицинска застраховка.

Ако имате разходи, които сте правили във връзка с придобиването на тези доходи, вие можете да ги декларирате и приспаднете от облагаемата сума.

Така след като подадете деклрацията си, данъчните ви задължения биват преизчислени и вие можете да получите разликата по банковата си сметка или да дължите допълнителна сума на данъчните служби.


В това видео не се съдържа счетоводен съвет, така че винаги се консултирайте със вашия счетоводител, ако не сте сигурни как да подадете коректно данъчната си декларация.