Как да регистрираме българско бебе родено в чужбина
Днес си говорим за това как да регистрираме детето си като български гражданин, ако то е родено в чужбина и не получи автоматично такова.

Специални благодарности на г-н Петър Николаев - Консул при Посолството на Ребублика България в Австралия за предоставената информация!


Регистрирането на раждането на вашето дете може да бъде направено по два начина.
1. Да направите пълномощно, с което да упълномощите Ваш близък в България да регистрира раждането на детето в общината по постоянния адрес на майката;

Има два начина да направите пълномощно.
а) Да отидете в посолството (само лично) и служителите да заверят подписа върху изготвеното от Вас пълномощно. (таксата е 30 долара на подпис)
б) Да направите заверката при нотариус (notary public), след което да заверите подписа на нотариуса с апостил (apostille).

2. Да направите регистрацията чрез посолството (лично в посолството). Ще е необходимо също да заплатите таксата за доставка с куриерска фирма на подадените от Вас документи от Канбера до София (около 90 долара).

И в двата случая трябва да помолите австралийската община да Ви издаде още един оригинал на удостоверението за раждане и да му поставите апостил. След това документът трябва да бъде преведен и легализиран. 

Ако ще правите регистрацията чрез пълномощник в България, най-лесно е документът да бъде преведен и легализиран в България. Пълномощникът трябва да занесе преведеното и легализирано пълномощно в общината по Ваш постоянен адрес и да направи регистрацията.

Естествено остава вариантът Вие лично да регистрирате детето при Ваше пътуване до България. По принцип, обаче регистрацията се прави до 6 месеца от раждането на детето.

За повече подробности се свържете с Посолството на Република България в държавата, в която пребивавате.