Как да eмигрирам в Австралия? (Виза 189) 👩‍💻✈️🇦🇺

24 април 2018Днес си говорим за най-лесния начин да се преместите да живеете и работите неограничено в Австралия.

Виза 189 ви прави постоянно пребиваващ жител на Австралия със всички свързани с това права и задължения. С нея можете да работите, учите и живеете в Австралия. Вие може да напускате страната и да се връщате за период от 5 години.За всичко това, както и за условията за получаването ѝ и процеса за кандидатстваме си говорим в това видео. В него съм изложил стъпка по стъпка целият процес по имиграция в Австралия като независим кандидат за виза за постоянно пребиваване.

Основните условия са:
  • Да имате квалификация и професия, за която в Австралия има недостиг на качествена работна ръка 
  • Да знаете английски език на добро ниво 
  • Да отговаряте на всички критерии и да получите поне минималния брой точки на точковия тест 

Пълна информация за виза 189: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/189-Booking.com
Emigrate to Australia.info. Предоставено от Blogger.
Back to Top