51 професии може да бъдат премахнати от SOL листа през следвашата година

Като част от ежегодния преглед на професиите в SOL листа, се появи информация за няколко професии, които са "маркирани като потенциални" цели за премахване.

Като цяло дадена професия може да бъде маркирана за премахване, ако има ясни индикации, че има наличие на достатъчен брой работници на австралийския трудов пазар. За 2016-2017 са маркирани 51 потенциални професии.

Разбира се без да има гаранции, че тези професии ще бъдат премахнати от листа, тази информация би била добра индикация за хората кандидатстващи с някоя от тях да не губят излишно време. Финалните промени по списъка с професии ще бъде обявен в началото на другата година.

Както винаги, следете www.immi.gov.au за всички официални новини.

Професии маркирани за потенциално премахване от SOL листа за 2016-2017г.

ANZSCO код            Професия
133513Production Manager (Mining)
221111Accountant (General)
221112Management Accountant
221113Taxation Accountant
224111Actuary
224511Land Economist
224512Valuer
231212Ship’s Engineer
231213Ship’s Master
231214Ship’s Officer
232212Surveyor
232213Cartographer
232214Other Spatial Scientist
233111Chemical Engineer
233211Civil Engineer
233212Geotechnical Engineer
233213Quantity Surveyor
233214Structural Engineer
233215Transport Engineer
233411Electronics Engineer
233511Industrial Engineer
233512Mechanical Engineer
233513Production or Plant Engineer
233911Aeronautical Engineer
233912Agricultural Engineer
233913Biomedical Engineer
233914Engineering Technologist
233915Environmental Engineer
233916Naval Architect
234611Medical Laboratory Scientist
234711Veterinarian
251211Medical Diagnostic Radiographer
251212Medical Radiation Therapist
252411Occupational Therapist
262611Podiatrist
252712Speech Pathologist
253111General Practitioner
253211Anaesthetist
253312Cardiologist
253315Endocrinologist
253316Gastroenterologist
253317Intensive Care Specialist
253321Paediatrician
253913Obstetrician and Gynaecologist
253999Medical Practitioners nec
271111Barrister
271311Solicitor
272314Psychotherapist
272399Psychologists nec
351311Chef (Тhe occupation excludes positions in fast food or takeaway food service)
399111Boat Builder and Repairer
399112Shipwright