Пътническa картa

Пътниците, пристигащи в и заминаващи от Австралия, съгласно австралийското законодателство, е необходимо да се идентифицират и да предоставят определена информация, чрез попълване на пътническа карта.

Какво е пътнически карта?

Пътническата карта е документ, предоставящ идентификация за пътника и е ефективен запис за пристигането на човек и отпътуването му от Австралия.

Пътнически карти са:

 • Входящи пътнически карти (Incoming Passenger Card - IPC) за пътници, влизащи в Австралия;
 • Изходящи пътнически карти (Outgoing Passenger Card - OPC) за пътници, заминаващи от Австралия.
Пътнически карти служат също и като:

 • декларация във връзка с изискванията за здравословно състояние, за лица, които не са австралийски граждани;
 • формуляр за кандидатстване за специална категория визи за постоянните жители на Норфолкските острови.

Кои лица трябва да попълнят пътническа карта?

Повечето пътници са длъжни да попълнят и представят пътническа карта при влизане в или напускане на Австралия.

Австралийски граждани, които откажат да попълнят входяща пътническа карта, могат да бъдат санкционирани, а гражданите на други държави могат да бъдат санкционирани и достъпът им до територията на Австралия отказан.

Попълване на пътническите карта на английски език

Пътнически карти трябва да бъдат попълнени на английски език. Пътниците, нуждаещи се от помощ, за да попълнят пътническата карта, могат да изтеглят примерни версии на двата типа карти.
Вижте: Примерни Пътнически карти

Пътническа карта за пристигащи

Пътниците, които влизат в Австралия са длъжни да предоставят точно следната информация от двете страни на пътническата карта:

Страна 1 - Лице

 • Три имена и номер на паспорта;
 • Номер на полета или името на кораба;
 • Адрес на пребиваване в Австралия;
 • Възнамерявате ли да живеете в Австралия през следващите 12 месеца;
 • Декларации, свързани с митническата проверка и карантинните изисквания.


Страна 2 - Гръб

 • Страната, от която сте се качили на полета/кораба;
 • Дата на раждане и професия/занимание;
 • Националност, както е описана в паспорта ви;
 • Контактна информация и лице за връзка в Австралия.


Пътниците са длъжни да подпишат и датират картата, а също така да отговорят на допълнителните въпроси, свързани с техния миграционен статут, здравен статус и всички предишни присъди по наказателни дела. За неавстралийски граждани, предоставянето на невярна информация може да повлияе на техния статут на визовия режим.

Пътническа карта за заминаващи

Пътниците, заминаващи от Австралия са длъжни да предоставят точно следната информация от двете страни на пътническата карта:

Страна 1 - Лице

 • Трите имена и номер на паспорта;
 • Номер на полета или името на кораба;
 • Страната, в която ще слезете от полета/кораба;
 • Дата на раждане и професия/занимание;
 • Националност, както е описана в паспорта ви.


Страна 2 - Гръб

 • Декларация, свързана с митническата проверка.


Пътниците са длъжни да подпишат и датират картата, а също така да отговорят на допълнителните въпроси, свързани с техния статут на отпътуване. За неавстралийски граждани, предоставянето на невярна информация може да повлияе на техния статут на визовия режим.

Попълване на пътнически карта от името на друг пътник

Пътническите карти могат да бъдат попълнени от името на друг пътник, когато лицето е отговорно за този пътник. Това включва попълване на карта от родител/настойник на малолетни и непълнолетни лица и лицата, полагащи грижи за пътници със специални нужди.

За неавстралийски граждани се счита, че пътническата карта е попълнена, когато тя е подготвена от тяхно име.

Източник: Department of Immigration and Border Protection