Да пристигнете в Австралия 2

Това е вторият клип от сериите, който предоставя в по-малко от пет минути информация за:
  • кандидатстване за правилния тип виза;
  • изисквания за кандидатстване;
  • задълженията ви докато сте в Австралия;
  • значението на спазване на условията за издаване на визи.