Виза за транзитно преминаване през Австралия

За съжаление, България не е в списъка със страни, за които не се изисква транзитна виза. Това означава, че вие се нуждаeтe от виза за транзитно преминаване (Subclass 771), в случайте, когато планирате да преминете през Австралия пътувайки за друга държава.Транзитната виза е безплатна, без това да включва всички допълнителни долументи, които могат да ви бъдат поискани при издаването й. Тя се издава след представяне на Form 876 и всички допълнителни документи доказващи нейната нужда.

Важно да се отбележи, че при кандидастване за виза subclass 771 вие трябва да се намирате извън Австралия, като документите ви трябва да бъдат представени в някой от имиграционните офиси.

Ако имате намерение да останете в Австралия за период по-дълъг от 72 часа, няма да можете да получите транзитна виза и трябва да кандидатства за друг тип разрешение за престой.

Забележка: За пълния списък с условия, при които не се изисква транзитна виза, моля посетете сайтът на имиграционните власти.