Австралийско поданство (гражданство)

Постоянните жители на Австралия се възползват от доста от привилегиите на австралийците, живеейки в едно свободно и демократично общество. Ако решите да станете австралийски поданици, вие ще имате нови отговорности, но и набор от нови придобивки.

Отговорности

Като австралийски поданици, трябва да:

 • се подчинявате на закона 
 • защитавате Австралия, ако възникне нужда 
 • участвате като съдебен състав, ако бъдете призовани да го направите
 • гласувате във федерални и щатски или териториални избори и на референдуми

Привилегии

Като австралийски поданици, вие ще имате право да:
 • гласувате във федерални и щатски или териториални избори и на референдуми 
 • кандидатствате за работа в Australian Public Sector или в Australian Defence Force 
 • бъдете избиран за част от парламента 
 • кандидатствате за австралийски паспорт и да влизате в Австралия свободно 
 • получите помощ от австралийските власти докато сте в чужбина 
 • регистрирате децата си, родени извън Австралия като австралийски граждани по произход. 

Кандидатстване за поданство 

Процесът на кандидатстване за австралийско поданство варира в зависимост от това дали отговаряте на условията. Има няколко различни опции за кандидатстване с различни изисквания за допустимост.

Най-общо, за да кандидатствате за австралийско поданство, ще трябва да:

 • Определите дали имате право 
 • Подготвите вашите оригинални документи 
 • Копирате и заверите вашите документи 
 • Попълните и подадете молбата си. 

Решение относно вашата кандидатура за гражданство ще бъде взето само след като сте внесли попълнен формуляр за кандидатстване заедно с необходимите документи и таксата.

Постоянно пребиваващи мигранти

Ако сте емигрирали в Австралия, имате статут на постоянно пребиваващи, отговаряте на изискванията за уседналост и сте "образцов гражданин" (бел. авт. "good character"), вие отговаряте на основните условията за получаване на поданство.

Какви документи са ви необходими? 

Най-общо, документите за гражданство се състоят от:

 • Документи за самоличност 
 • "Good character" документи
 • Допълнителни/подкрепящи документи

За пълния списък с документи и изисквания, моля да проверите http://www.citizenship.gov.au/applying/

Такси 

Таксите, които трябва да заплатите за вашата кандидатура зависят от вашите конкретни условия и формата, която ползвате при кандидатстване. В общия случай, при попълване на формуляр 1300t и полагане на изпит, таксата е 260 $.

Двойно гражданство 

Австралия позволява поддържането на две или повече различни гражданства, ако законодателството на тези страни позволяват.

Преди 4 април 2002 г., австралийските граждани, които придобиваха гражданство на друга държава, автоматично загубваха своето австралийско такова.

Церемонии за получаване на гражданство 

Последната стъпка за повечето хора, преди да станат австралийски граждани, е да присъстват на своята Клетвена церемония. След като вашата кандидатура бъде одобрена, вие ще бъдете поканени да присъствате на подобна церемония.

Церемониите за  придобиване на гражданство са специални събития. Те отговарят на изискванията на Australian citizenship law, но и често са емоционално преживяване за новите поданици и техните гости.

Източник: Department of Immigration and Border Protection