Кой може да преведе документите ми на английски език?

Снимка: Eric Tjallinks

Според сайта на австралийските имиграционни власти, всеки документ на език, различен от английски, трябва да бъдат придружени от заверен превод на английски. 


Aко преводът е направен от преводач в Австралия, той трябва да бъде акредитиран от National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. 

Ако преводът се прави извън територията на Австралия, преводачът не се нуждае от подобна акредитация, но той ​​трябва да завери превода с трите си имена, адрес, телефонен номер, както и да предостави подробности за своята квалификация и информация за опита си в областта.

Източник: Department of Immigration and Border Protection