Зимата в Австралия

Зимата в Австралия е малко по-различна, не мислите ли?