Working Holiday виза е достъпна за посетители от Полша

На 28 март 2014 г. Австралия и Полша обявиха, че е билa подписана взаимна спогодба, която организира визовия режим между двете страни, когато се касае за краткосрочно посещение за работа и почивка, т.нар. Working holiday visa (subclass 462).Режимът дава възможност на младите хора (на възраст между 18 и 30 години) от Полша и Австралия, да се насладат на една по-дълга почивка в другата държава, по време на която те могат да започнат краткосрочна работа и обучение. Местата, които са отпуснати за програмата са 200, като те се предлагат за всяка една от страните в рамките на 12 месеца.
Виза 462 ви позволява да:

  • останете в Австралия за срок до 12 месеца 
  • да работите при всеки работодател в Австралия за срок от до шест месеца 
  • да учите за период до четири месеца 
  • да напускате и да се връщате в Австралия произволен брой пъти, докато е валидна визата.

На скоро подобни споразумения бяха подписани с Испания и Гърция, като те ще влязат в сила в близко бъдеще.

За съжаление България отново не е облагодетелствана от подобен пропусквателен режим. Надеждата остава, че в бъдеще подобно споразумение ще бъде подписано и нашите млади сънародници ще могат да опитат от живота в екзотична Австралия, било то и за само 12 месеца.