Организиране на здравен преглед

Когато кандидатствате за виза, има специфични изисквания при организиране на вашия здравен преглед. 

Информацията по-долу очертава стъпките при вашия здравен преглед в клиника по ваш избор. 


Ако вече сте подали заявление за виза, трябва да следвате стъпките по-долу, когато попълвате вашите здравни документи по електронен път. 


След подаване на молбата за издаване на виза: 
 1. Имиграционните власти определят дали са необходими здравни прегледи. 
 2. Те ви осигуряват HAP ID и изискват да се подложите на тях. 
 3. Вие използвате eMedical Client за да дадете съгласие за обработка на вашите документи и да опишете вашата медицинска история, ако е необходимо.
 4. Изтегляте вашето eMedical Referral letter.
 5. Уговаряте час с одобрена клиника и предоставяте вашия HAP ID. 
 6. В уговорения ден, вие предоставяте на клиниката вашия eMedical Referral letter.
 7. Клиниката локализира вашия случай в системата eMedical използвайки HAP ID. 
 8. Персоналът на клиниката попълва вашите здравни изследвания и резултати в системата eMedical.
 9. Лекар от клиниката оценява и изпраща вашите документи до имиграционните власти.
 10. Вашето здравно досие може да бъде одобрено в рамките на минути от системата, или препратено за ръчна обработка 
 11. Ако отговаряте на здравните изисквания, вашата апликация е обновена и обработката на документите ви за виза може да продължи. 
Забележка: 
Ако бъдат установени значителни здравословни проблеми по време на здравните прегледи, допълнителни стъпки могат да бъдат изискани от вас. 

За повече подробности вижте:


Източник: Department of Immigration and Border Protection