eMedical Client

eMedical Client е онлайн услуга за клиенти, които вече са подали заявление за виза на хартия и са били помолени да извършат здравните си прегледи, но трябва да дадат съгласие за използване на системата eMedical или ако извършват медицински преглед, да опишат своята медицинска история, преди да го резервират. 

Всички клиенти, които имат HAP ID може също да използват eMedical Client, за да видят, дали и кога са подадени техните здравни изследвания към Министерство на имиграцията и граничната защита.
Забележка: Ако кандидатствате за виза онлайн, вие автоматично ще бъдете насочени към тази услуга. 

За повече информация относно уреждането на имиграционните здравни прегледи:Източник: Department of Immigration and Border Protection