Да пристигнете в Австралия

Има важни неща, които трябва да знаете преди да кандидатстват за или да ви бъде издадена австралийска виза.

Тази информация включва:


  • кандидатстване за правилния тип виза;
  • изисквания за кандидатстване;
  • задълженията ви докато сте в Австралия;
  • значението на спазване на условията за издаване на визи. 


Видеото "Да пристигнете в Австралия" ще ви предостави полезна информация относно вашето посещение.
Източник: Department of Immigration and Border Protection