Skilled Nominated visa (subclass 190)

Характеристики 

Тази виза е за квалифицирани работници тествани по точкова система, които са номинирани от щатска или териториална австралийска агенция.


Тя ви позволява да живеете и работите в Австралия, като постоянно пребиваващ.


Изисквания


Вие може да кандидатствате за тази виза, само чрез покана. Когато получите своето писмото-покана, вие също така трябва:

 • да имате номинирана професия, която е част от съответния списък с квалифицирани професии;
 • да сте получили подходяща оценка на уменията за тази професия;
 • все още  да не сте навършили 50 години;
 • да сте постигнали резултата, посочен в писмото-покана въз основа на факторите, посочени в точковия тест;
 • да владеете английски език на добро ниво
 • да сте номиниран от щатска или териториална австралийска агенция.

За визата

За да можете да кандидаствате за Skilled Nominated visa (subclass 190) вие трябва да изразите своя интерес и след това да бъдете поканени чрес SkillSelect.

Вие може да бъдете във или извън Австралия, когато кандидаствате или получите тази виза.

За повече информация прочетете тези брошури:
Тази виза ви позволява да:
 • останете в Австралия за неопределено време
 • да работите и учите в Австралия
 • са се регистрирате в Medicare, австралийската система за здравеопазване.
 • да кандидатствате за австралийско гражданство (ако отговаряте на критериите)
 • да спонсорирате роднини за постоянно пребиваване
 • да пътувате във и извън страната за период от 5 години.


За да можете да кандидатствате за тази виза, първо трябва да подадете Expression of Interest (EOI) и след това да бъдате поканени чрез SkillSelect. Ако получите покана, ще разполага с 60 дни, за да кандидатствате онлайн за визата. През това време, не можете да променяте информацията във вашето заявление. 

След като изпратите вашите документи, щатска или териториална агенция ще ги разгледа и ще реши дали да ви номинира за кандидатстване за виза. Тези агенции имат свои собствени критерии за вземане на решение. Всяка агенция има различни процеси за номиниране на кандидати, някои от тях ще се свържат с вас директно, а други могат да чакат, вие да се свържете с тях. Вие можете да намерите повече информация на техните уебсайтове. 

Вашето заявление за виза е вероятно да изисква голямо количество допълнителни документи, както е посочено в списъка за проверка на документи. Започнете събирането на документите си още в началото на процеса, дори и преди да подадете Expression of Interest (EOI).

Щатските и териториални агенции виждат вашите документи в SkillSelect и решават дали да ви номинират за виза. Всеки щат или територия има списък с професиите, които те търсят. 


В Expression of Interest (EOI), може да посочите интереса си само към един щат или територия, или можете да изберете вашите документи да бъдат достъпни за всички от тях. Ако приемете номинацията, агенциите могат да изискват от вас да: 
 • живеете в номинирания щат или територията за определен минимален срок;
 • съобщите на агенцията адреса си, както преди, така и след пристигането ви в Австралия;
 • участвате в проучвания и предоставяне на информация след пристигането ви;
 • отговаряте на всички други тяхни изисквания.

Можете да намерите повече информация на техните уебсайтове.


Цени

Таксите за издаване на визата, са посочени в секция такси на www.immi.gov.auВтора вноска 

Вие трябва да плати 'втора вноска' за всеки член на семейството, включени в молбата Ви, който: 
 • навърши 18 годишна възраст по време на подаване на заявлението;
 • не владее англисйки език на функционално ниво. 
Таксата трябва да бъде платена, преди да може да получите виза. 

Тази секция обяснява как можете да докажете вашите езикови способности. 

Други разходи 

Може да се наложи да заплатите други разходи, като например разходите за медицински прегледи, полицейски удостоверения или други свидетелства или тестове. Вие сте отговорни за заплащането им, като те не се включват в цената на визата.


Вижте още:

Източник: Department of Immigration and Border Protection