Skilled Independent visa (subclass 189)

Характеристики 

Тази виза е за квалифицирани работници тествани по точкова система, които не са спонсорирани от работодател или член от семейството, или номинирани от щатски и териториални австралийски власти.


Тя ви позволява да живеете и работите в Австралия, като постоянно пребиваващ.


Изисквания


Вие може да кандидатствате за тази виза, само чрез покана. Когато получите своето писмото-покана, вие също така трябва:

  • да имате номинирана професия, която е част от съответния списък с квалифицирани професии;
  • да сте получили подходяща оценка на уменията за тази професия;
  • все още  да не сте навършили 50 години;
  • да сте постигнали резултата, посочен в писмото-покана въз основа на факторите, посочени в точковия тест;
  • да владеете английски език на добро ниво.
За визата

За да можете да кандидаствате за Skilled Independent visa (subclass 189) вие трябва да изразите своя интерес и след това да бъдете поканени чрес SkillSelect.

Вие може да бъдете във или извън Австралия, когато кандидаствате или получите тази виза.

За повече информация прочетете тези брошури:


ЦениТаксите за издаване на визата, са посочени в секция такси на www.immi.gov.au

Втора вноска 

Вие трябва да плати 'втора вноска' за всеки член на семейството, включени в молбата Ви, който: 
  • навърши 18 годишна възраст по време на подаване на заявлението;
  • не владее англисйки език на функционално ниво. 
Таксата трябва да бъде платена, преди да може да получите виза. 

Тази секция обяснява как можете да докажете вашите езикови способности. 

Други разходи 

Може да се наложи да заплатите други разходи, като например разходите за медицински прегледи, полицейски удостоверения или други свидетелства или тестове. Вие сте отговорни за заплащането им, като те не се включват в цената на визата.

Източник: Department of Immigration and Border Protection