SkillSelect

SkillSelect е онлайн услуга, която помага на Австралия да управлява своята програма за квалифицирана миграция. Тя помага да се гарантира, че програмата се базира на икономическите й нужди. SkillSelect също така подпомага властите при управлението, на това кои лица могат да кандидатстват за квалифицирана миграция, кога те могат да го направят и в какви размери. В резултат на това, времето необходимо за обработка на заявлението за виза е значително намалена. 

SkillSelect също спомага да се намали недостигът на квалифицирана работна ръка в отдалечените райони.  Програмата позволява на потенциалните имигранти да покажат, ако те са готови да живеят и работят в някой от отдалечените райони на Австралия. Това е от особена полза за работодателите изпитващи недостиг на квалифицирани работници и държавните и териториални власти, които се опитват да заселят по-голям брой мигранти в тези части на страната.


Източник: Department of Immigration and Border Protection