Регистрирани миграционни агенти

Ако си мислите, аз нямам необходимите знания и умения да се справя с цялата документация и процеса по емиграция. Какво да направя? Кой може да ми помогне? Отговорът е: регистриран миграционен агент.

Лесно можете да намерите всички регистрирани агенти като посестите сайта на MARA (Migration Agents Registration Authority). Това е и начинът да проверите дали дадено лице е регистриран агент. Все пак не желаете да платите за услуга, която може да получите некачествено или въобще да не получите, нали?
Източник: Department of Immigration and Border Protection