Нови изискване за валидност на оценката на уменията

От 1 юли 2014 г., ако оценката на уменията (skill assessment) е задължителна като част от заявлението за виза, тази оценка ще бъде валидна само за срок от три години от датата на издаване, освен ако не е определен по-кратък срок на валидност. 

Оценката на уменията трябва да бъде валидна към момента на подаване за следните визи: 

Direct Entry stream of the Employer Nominated Scheme (subclass 186) visa
Direct Entry stream of the Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187) visa
Graduate Work stream of the Temporary Graduate (subclass 485) visa.

Оценката на уменията трябва да бъде валидна към момента на получаване на поканата да кандидатствате чрез SkillSelect за следните визи:

Skilled—Independent (subclass 189) visa
Skilled—Nominated (subclass 190) visa
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489) visa.

Тези промени не се отразяват на Temporary Work (Skilled)(subclass 457) visa.


Източник: Department of Immigration and Border Protection