Австралийската миграционна програма (2014-2015)

Миграционна програма 2014-15

Австралийската миграционна програма за 2014-15 ще съдържа 190 000 места, както беше обявено от министъра на имиграцията и гранична защита преди месец. 


По-подробно, нивата планирани в програмата за следващата година включват: 

  • 128 550 места за квалифицирани имигранти, включително спонсорирани от работодатели, основни квалифицирани работници и бизнес мигранти;
  • 60 885 места за семейни мигранти, спонсорирани от членове на семейството в Австралия; 
  • 565 места за специални отговарящи на критериите мигранти, които включват бивши постоянни жители, които са поддържали тесни бизнес, културни или лични връзки с Австралия. Размерът и съставът на програмата се определя, след обширни консултации с редица организации в Австралия, и се вземат под внимание и други фактори като нетната емиграция в чужбина, икономически, демографски и трудови тенденции. 

Какво се променя?


Въпреки че общият размер на програмата остава на същото ниво, има определени промени в рамките на всеки поток: 


Увеличен е броят на местата в категорията "спонсорирани от работодател", която е проектирана да посрещне непосредствения и средносрочен недостигът на квалифицирана работна ръка, които все още съществуват в някои отрасли и региони. Ако не бъде овладяно положението, тези недостатъци ще доведат до намаляване на икономическия растеж и производителността. 


Категортията 'Независими кандидати' (Skilled Independent) е намалена за да се гарантира, че по-малко мигранти ще се конкурират директно с австралийците за работни места, тъй като безработицата се е увеличила през последния отчетен период. 


Източник: Department of Immigration and Border Protection