Employer Nomination Scheme (subclass 186)

Характеристики 

Тази виза е за квалифицирани работници. Тя ви позволява да работите в Австралия чрез един от трите потока:
 •         Temporary Residence Transition
 •         Direct Entry
 •         Agreement
Тя ви позволява да живеете и работите в Австралия, като постоянно пребиваващ.

Изисквания

Вие може да кандидатствате за тази виза, ако:

 • сте били номинирани от предварително одобрен австралийски работодател;
 • все още не сте навършили 50 години;
 • покривате условията за умения, квалификация и ниво на владеене на английски език, освен ако не сте били освободен;
 • кандидатствате чрез потока, за който сте номиниран.

За визата

Виза  Employer Nomination Scheme (subclass 186) е предназначена за квалифицирани работници, които желаят да работят в Австралия. Тази виза е свързана с двуетапен процес. Първо, трябва да бъдете номиниран от предварително одобрен Австралийски работодател и след това да кандидатствате чрез един от трите потока.

1. Temporary Residence Transition е предназаначен за лица притежаващи виза 457, които са работили чрез нея в продължение на две години за същия работодател, които ги номинира. Работодателят трябва да подаде валидна заявка чрез този поток, че желае да ви предложи постоянна работа по вашата професия.


2. Direct Entry е за:

 • лица, които са номинирани от работодател чрез този поток
 • лица, които никога или за кратко са работили в Австралия
 • временно пребиваващи лица, които не отговарят на условията по поток Temporary Residence Transition, или
 • лица, които са били номинирани и подали документи преди 1 юли 2012.
3. Agreement е за лица спонсорирани от работодател чрез labour agreement.

За повече информация прочетете тези брошури:

Преди да кандидатствате

Изразяване на интерес 

Ако не разполагате с работодател, който ще ви номинират, можете да подадете Expression of Interest (EOI) чрез SkillSelect. По този начин потенциални работодатели и държавни и териториални органи могат да разглеждат вашите данни и да решат дали да ви номинират за квалифицирана миграция. 

Във вашия EOI трябва да посочите потока, за който искате да кандидатствате. В този момент не се изискват допълнителни документи, които да преставите. Можете да подадете EOI докато сте във или извън Австралия. 

Информация за бизнеса и заетостта в различните щати и територии е налична тук: 

Вашият паспорт 

Имате нужда от валиден паспорт или друг документ за пътуване за да кандидатствате за тази виза. Ако планирате да подадете заявление за издаване на нов паспорт, трябва да направите това, преди да кандидатстват за тази виза. Ако получите нов паспорт, след като са подали молбата си, трябва да изпратите детайлите на новия си паспорт в един от офисите на имиграционните власти.

Цени

Таксите за издаване на визата, са посочени в секция такси на www.immi.gov.au

Втора вноска 

Вие трябва да плати 'втора вноска' за всеки член на семейството, включени в молбата Ви, който: 
 • навърши 18 годишна възраст по време на подаване на заявлението;
 • не владее англисйки език на функционално ниво. 
или
 • сте основен кандидат, който е освободен от доказване на ниво на владеене на английски език, въз основа на правилото за висок доход.

Таксата трябва да бъде платена, преди да може да получите виза. 

Плащането на 'втора вноска' покрива курс по английски език за срок до три години чрез Adult Migrant English Program.


Други разходи 

Може да се наложи да заплатите други разходи, като например разходите за медицински прегледи, полицейски удостоверения или други свидетелства или тестове. Вие сте отговорни за заплащането им, като те не се включват в цената на визата.

За пълният текст на английски език, моля посетете сайтът на имиграционните власти.

Вижте още:
Източник: Department of Immigration and Border Protection