Транспортът на австралийците

Ето с какво се придвижват по-възрастните австралийци...електрически колички :)