Зимен изгрев

Една недъждовна зимна утрин в Австралия.