Ето така се поддържа реда в Австралия

Със забранителни знаци и солени наказания за провинилите се.