SkillSelect и подаванe на Express of Interest (EOI)


SkillSelect е онлайн система, която дава възможност на квалифицираните работници, интересуващи се от емиграцията в Австралия да запишат своите данни, за да бъдат считани за кандидати за квалифицирана виза (Skilled visa) чрез изразяване на интерес (EOI). Чрез системата възнамеряващите да емигрират биха могли да бъдат открити и номинирани за "квалифицирани" визи от австралийски работодатели или от щатските и териториални власти. Също така те биха могли да бъдат поканени от австралийските власти да подадат искане за издаване на виза.

Как ще работи SkillSelect?

SkillSelect ще бъде въведена на 1 юли 2012 г.. Всички кандидат-мигранти, които се интересуват от independent skilled, family sponsored skilled, state or territory sponsored skilled, or business skills програмите ще трябва да подадат EOI и да получат покана да подадат заявление за виза.


Можете също така да изразите своят интерес в следните програми за издаване на визи, спонсорирани от работодател:
 • Employer Nomination Scheme (ENS)
 • Regional Sponsored Scheme (RSMS)
 • Temporary Business (Long Stay), subclass 457 program.

Нови квалифицирани подкласове за виза ще бъдат въведени на 1 юли 2012 г. и повече информация за тези подкласове визи ще станат достъпни през април 2012 г.

Какво е EOI?

Express of Interest (EOI) не е заявление за издаване на виза. Tова е индикация, че бихте искали да се кандидатствате за “квалифицирана” виза.

За да изпратите своят EOI в зависимост от визата ви ще трябва да предоставите определена информация, като:

 • основна информация (име, пол, дата на раждане и др.)
 • номинирана професия
 • трудов опит
 • обучение и образование
 • ниво на владеене на английски
 • подробности за оценка на уменията, свързани с вашия номинирана професия
 • бизнес и инвестиционен опит

За базираните на точков тест емиграционни програми за набиране на квалифицирани работници вие ще бъдете класирани на база на получените точки. Вие ще бъдете в състояние да подадете EOI дори и ако не отговарят на критериите за издаване на виза, но въпреки това, вие няма да получите покана за кандидатстване за виза. За информация относно начина за изчисляване на точковия тест, посетете уеб страницата на емиграционните власти.

Моля, имайте предвид, че ако бъдете поканени да кандидатствате за виза, информацията, която предоставяте в EOI ще се използва като част от вашата кандидатура. Ако предоставяте подвеждаща или невярна информация във вашия EOI, тя може да се счита за измама, и вашата кандидатура може да бъде отказана и да получите забрана за получаване на виза за период от три години.

Как мога да изпратя EOI?
Ако сте проучили своите визови опции и сте подготвили необходимата информация, вие сте готови да подадате EOI. Всички EOI трябва да бъдат извършени онлайн чрез сайта на SkillSelect. SkillSelect ще бъде въведена на 1 юли 2012 г..

При въвеждането на SkillSelect, за подаването на EOI няма да се дължи такса.

Какво трябва да направите за да подадете своя EOI?

Въпреки, че не е нужно да подавате документи в подкрепа на вашите твърдения, когато представяте своя EOI, трябва да имате подготвен набор от информация.


Например, за независимa квалифициранa виза (Independent Skilled visa), трябва да имате:
 • одобрен skills assessment и/или програма за работа
 • издържан тест по английски език, с които да докажете владеенето на езика на необходимото ниво

Моля, имайте предвид, че трябва да притежавате всички доказващи документи преди да подадете своя EOI. Поканата може да ви бъде изпратена много бързо след като заявите своя интерес и ще имате само 60 дни за да предоставите всички изисквани документи и да завършите регистрацията си.