Skill Assessment и оценяващи професиите организации


Какви са изискванията за оценка на уменията (Skill Assessment)?
За да кандидатствате за General Skilled виза за миграция трябва да номинирате една професия, която фигурира в Skilled Occupation List-а (SOL) в момента, в който подавате документите си и когато се оценява на вашата кандидатура. SOL изброява всички избираеми длъжности, за австралийската програма за имиграция на професионалисти, както и броя на точките, присъдени за всяка една от тях.

Независимо от това за коя GSM виза кандидатствате, трябва да представите доказателства, че вашите умения са оценени като подходящи за вашата номинирана професия от съответния орган за оценка за вашата професия. Такава положителна оценка трябва да бъде представена на властите, преди да може да получите своята виза.

Кой може да оцени вашите умения?
SOL осигурява пълен списък със съответните органи за оценка на всяка професия от списъка. Данни за контакт с тези органи са на разположение в края на SOL.

Ваша е отговорността да се свържете със съответния орган за оценка, за който сте номинирали професията си и да получите оценка на уменията. Всеки оценяващ орган има свои собствени процедури за оценка, срокове и такси. Горещо се препоръчва да се свържете със съответния орган за оценка доста преди да момента, в който възнамерявате да подадете молба да оценяване на уменията.

Виж:Skilled Occupation List

Специфична информация за оценки на умения за практикуващите лекари е на разположение.
Виж: Миграцията на практикуващите лекари по силата на миграционната програма General Skilled Migration (GSM)

Как да оценят вашите умения?
В почти всички случаи, оценяващите органи ще изискват да имате след средно или висше образование, като например диплома от университет или професионална гимназия, за да получи положителна оценка за вашите умения.

При малък брой от професиите, същественият трудов опит също може да бъде приет при оценяване на професията ви. Всеки оценяващ орган е в състояние да ви посъветва какви са квалификационните изисквания за професиите, които те оценяват.

Забележка: Някои оценяващи органи могат да наложат дата на валидност на вашият документ за оценка на уменията.

Признаване на квалификация и трудова заетост в точковия тест от 1 юли

Виж: Признаване на квалификация и трудова заетост в точковия тест от 1 юли 2011

Роля на оценяващите органи в намирането на работодател в Австралия
Оценяващите органи са отговорни за подготвяне на оценка на вашите умения за миграционни цели и не са агенции по заетостта. Тези организации няма да отговорят на искания за устройване на работа. Те не могат да дават съвети относно разпределението на точки или вероятността за успех в миграционната програма.

Подаване повече от една оценка на уменията
Можете да номинирате само една определен професия във вашето апликация за миграция. Преди да подадете молбата си за миграция, обаче можете да подадете искания за оценка на уменията ви в неопределен брой органи, докато не получите подходяща оценка на професията си. Вие не можете да променяте номинираната си професия след като подадете вашата молба за виза.
Виж: Australian Skills Recognition Information

Доказателства, които можете да прикрепите към вашата кандидатура
За да подадете валидно заявление за виза вие трябва да предостави заверено копие от положителната оценка на уменията издадена от съответния орган за оценяване на вашата номинирана професия.

Също така вие трябва да прикрепите към вашата кандидатура заверени копия на всички документи, които сте предоставили на организацията за оценяване на професията, включително:

• заверено копие на вашите дипломи за висше образование, както и прилежащите към тях приложения
• ако сте работили професия, за която значителният трудов опит може да бъде приет като доказателство за уменията ви, заверени копия от справки, предоставени от вашите работодатели, които описват позицията, на която сте работили и задълженията, които сте извършили.
Виж: Australian Skills Recognition Information