Реформи във визовата програма Permanent Employer-Sponsored


На 6-та годишна конференция по имиграционно право, проведена на 9 март 2012 г., министърът на имиграцията и гражданството, Крис Боуен обяви промените във визовата програма за спонсорирани от работодател емигранти. Тези промени ще влязат в сила от 1 юли 2012.

Промените са в резултат на преразглеждането на програмата за спонсориране от работодатели, което бе проведено през 2011 г.. Засегнатите визи са Employer Nomination Scheme, Regional Sponsored Migration Scheme и Labour Agreements.

За повече подробности можете да посетите сайта на имиграционните власти или линковете по-долу.