Centrelink и социални плащания за постоянно пребиваващи


Някои плащания и услуги от Centrelink, са достъпни само за хора, които живеят в Австралия и са австралийски граждани, притежатели на визи за постоянно пребиваване или са граждани на Нова Зеландия, както и ако са защитени, специални притежатели на някои категории визи.

Новите австралийски жители нямат достъп до някои Centrelink плащания и услуги, докато са постоянно пребиваващи, но не са пребивавали в Австралия за период от поне 104 седмици. Този 104 седмичен период на изчакване обикновено започва от деня, в който емигрантите пристигнат в Австралия, бъде им дадена визата за постоянно пребиваване или австралийско гражданство, в зависимост от това кое от трите е по-късно. Всяко време прекарано извън Австралия по време на 104 седмици период на изчакване, не се брои към този срок. 

Периодът на изчакване гарантира, че ще се издържате сами, или ще бъдете подкрепени от вашия спонсор, по време на първоначалния период на устройване в Австралия.

Бежанци, австралийски граждани и членовете на техните семейства и хора, които преди това са живели в Австралия 104 седмици не е нужно да чакат, за да имат достъп до тези Centrelink плащания и услуги. Има и редица други възможности да бъдете освободени от покриване на изискването за срока на пребиваване. За целта трябва да се подаде заявление за плащане (Application for payment), когато пристигнете в Австралия. Вашата кандидатура ще бъде оценена, за да се определи дали имате право на освобождаване от периода на изчакване.

Какви Centrelink плащания не могат да се изплащат, през 104 седмичния период на изчакване?

Newstart Allowance е за хора, които са безработни и търсят работа.

Sickness Allowance подпомага хора, които са временно неспособни да работят поради краткосрочни травма или заболяване, и са трудовоустроение и могат да се върнат към работата си, когато се възстановят.

Youth Allowance е за младите хора, които учат, търсят работа или имат временно заболяване.

Carer Payment помага на хората, които осигуряват ежедневни грижи за друг човек, който се нуждае от надзор или лична грижа, защото са болни, ранени, имат увреждания или са в крехка възраст.

Austudy помага на ученици на възраст над 25 години, които имат ниски доходи, за да могат да продължат с тяхното образование.

Mobility Allowance помага на хората с увеждания с допълнителните им разходи за пътуване, които са заети с доброволна работа, платена работа, професионално обучение, или всяка комбинация от тях и които не могат да използват обществения транспорт без допълнителна помощ.

Special Benefit, помага на хора в случай на затруднения, които не отговарят на изискванията за всеки друг вид социално плащане. Има редица изключения, които могат да бъдат приложени за периода на изчакване на новопристигналите и имащи нужда да ползват Special Benefit, включително, ако сте претърпели финансови затруднения, дължащи се на съществена промяна в обстоятелствата, извън вашия контрол. Имайте предвид, че неспособността да си намерите работа не се счита за причина да получите социална помощ по тази програма.

Какви Centrelink плащания мога да получа, веднага след като пристигна в Австралия като постоянно пребиваващ?

Family Tax Benefit, Baby Bonus, Maternity Immunisation Allowance и Child Care Benefit, могат да ви помогнат с разходите по отглеждане и грижа за децата ви. Можете също така да отговаряте на изискванията за друга помощ, включително карта на здравеопазване (Health Care Card).

Exceptional Circumstances Relief Payment подпомага земеделските производители или собственици на малки предприятия, които живеят в определени райони, и те бъдат засегнати от извънредни обстоятелства.

Australian Government Disaster Recovery Payment може да осигури непосредствена краткосрочна финансова помощ на жертвите на големи или широко разпространени бедствия.

Какви услуги по трудова заетост мога да получа, веднага след като пристигна в Австралия като постоянно пребиваващ?
Новопристигналите жители на Австралия могат да се регистрират в службите по заетостта или в Centrelink, за да получат съвети и помощ при търсенето на работа. За повече информация, се свържете с вашия местен трудов посредник или Centrelink, за да проверите какви услуги имате право да получите.

Има ли други плащания, които подлежат на период на изчакване за новопристигнали пребиваващи?
Няма период на изчакване за семейни плащания, които помагат на родителите с разходите за отглеждане на деца. За повече подробности за отглеждане на деца, можете да прочетете Claiming Parental Leave Pay or Baby Bonus и Paid Parental Leave scheme. Мигрантите също имат незабавен достъп до здравни грижи по програмата Medicare.

Пенсиите и някои социални добавки, нямат период на изчакване за новопристигналите пребиваващи, но имат изискване за "квалифициранo” пребиваване (“qualifying residence” requirements):


Има някои изключения от тези изисквания, например, ако сте претърпели инцидент и сте инвалидизирани след пристигането си в Австралия, ако сте бежанец или идвате от страна, с която Австралия има споразумение за социално осигуряване и споразумението се отнася за подобен вид плащане, за което предявявате претенции.


За всички подробности и пълният списък с изисквания и подробности по социалните придобвки за имигранти, моля посетете официалния сайт на Centrelink.