Полагане на изпит по английски език – IELTS (Част 2)

Самият изпит, както споменах се състои от четири компонента – Слушане, Четене, Писане и Говорене.

Този компонент е с продължителност 40 минути и неговата цел е да се оценят вашите възможности да чувате и разбирате английска реч. За целта ви се пускат записи на разговори или монолози, като вашата цел е да попълните правилно въпросника с верните отговори на зададените там въпроси. Основната част от този компонент е т.нар. fill the gaps, в която трябва да попълните пропуснатите думи.
Самият запис ще ви бъде пуснат само веднъж и няма да може да го чуете повторно, така че бъдете много внимателни и концентрирани! Попълването на празните места става в хронологичен ред, така че, ако пропуснете някой въпрос не се мъчете да се сетите какъв е правилният отговор, просто продължете нататък, защото изпитващите няма да ви пуснат записа втори път. Всеки верен отговор ви носи една точка, а грешните не ви носят наказателни точки, така че опитайте се да отговорите на всички въпроси.
В края на записа ще ви бъде дадено време да прехвърлите отговорите си в Answer sheet, който ще бъде прегледан от оценяващите вашите резултати.
През тази част нямате право да напускате залата, така че имайте предвид, че няма да можете да посещавате тоалетна.
Този компонент има продължителност 60 минути. Неговата цел е да отговорите правилно на въпроси зададени върху подготвени текстове. Текстовете ще бъдат на разположение през цялото време, така че не се притеснявайте, че трябва да ги наизустявате.
Тук трябва успешно да приложите т.нар. сканиране на текста. Тъй като текстовете са доста обемисти няма да имате достатъчно време да четете целият текст и след това да отговаряте на въпросите. Вашата цел е на база на зададения въпрос бързо да намерите искания отговор в текста.
В този компонент, както и в писането времето ще бъде основния ви противник. Повечето кандидати не успяват да отговорят на всички въпроси, тъй като не могат да приложат техниката на сканиране на текста. Точно тук идва на помощ и рутината от продължителните упражнение.
По време на този компонент имате възможност да посетите тоалетната, но имайте предвид, че това само намалява вашето време за работа. Шестдесет минути е времето, с което разполагате вие и всички други и то не може да бъде удължавано. За 60 минути вие трябва да отговорите на всички въпроси и да прехвърлите отговорите си в Answer sheet, който бива преглеждан от оценяващите. Имайте предвид, че дори и да сте отговорили в записките си правилно, ако не сте прехвърлили отговорите в Answer sheet-a, това няма да ви донесе точки и вашата оценка ще бъде по-ниска.
Този компонент от изпита има продължителност 60 минути, като той е разделен на две задачи. За първата е редно да предвидите 20 минути, а за втората 40 минути.
В първата част задачата обикновено съдържа писане на писмо до ваш близък, приятел с цел да му обясните подробности за дадено събитие. Вторият вариант на писмо би могъл да бъде адресирано до лице или фирма, в което вие правите запитване за даден продукт или услуга. Трети вариант е отново писмо, в което вие бихте желали да се оплачете от закупен продукт или услуга, като обясните защо вие не сте доволни от продукта/услугата и по какъв начин очаквате продавача да ви обезщети. Имайте предвид, че с примерите по-горе не се изчерпват възможните варианти и следва да се подготвите за всички възможни случаи.
Писмото следва да съдържа не по-малко от 150 думи, като ако то бъде по-кратко вашата оценка ще бъде намалена. Тук отново е много важна техниката ви на писане. За всеки тип писмо проверяващите очакват да срещнат определен формат на съдържанието ви, както и коректно използване на думите в зависимост от това до кого пишете. Например, не е редно да използвате разговорна реч, когато пишете официално писмо или да завършите писмото адресирано до приятел с “Yours faithfully”, когато можете да използвате просто “Kisses” или “Regards”.
Втората задача изисква от вас да напишете есе от 250 думи. Темите тук отново варират, като може да ви се постави изискване да направите сравнение между две тези с техните положителни и отрицателни страни или да разсъждавате по определена тема, като развиете своята теза.
Тук е важно да използвате свързващи думи, като “Additionally”, “On the other hand”, “Furthermore”, ‘Finally” и т.н. Есето ви трябва да се придържа към изискванията за структура и съдържание. Празни разсъждения без смисъл и цел няма да ви донесат добра оценка. Целта на есето ви е да следва идеята си и да не се отклонява от нея. Всякакви доплънителни нерелевантни разсъждения само бих ави попречили.
Според някои автори на подготвителни материали за IELTS, mного важно и за двете задачи е да не съкращавате думите, например “ ‘cause”, вместо “because” или “haven’t”, вместо “have not”. Това според някои би повлияло отново негативно на крайната ви оценка.
Този компонент отнема между 10 и 15 минути, като зависи основно от вашето темпо. Целта е оценяващият да добие представа за възможностите ви да водите разговор на английски език. В някои държави този компонент се провежда в денят на останалите три писмени части, но в България обикновено се насрочва за седмицата преди или след тях.
Тук отново можем да разделим компонента на три части. В първата, интервюиращият ще ви зададе въпроси за вас и вашия живот, като “Работите ли или учите?”, “Какво работите?”, “Какви са вашите задължения?”. Във втората част ще ви бъдат подадени написани на лист няколко въпроса, на които трябва да отговорите. От момента, в който ви подадат листчето ще имате 1 минута, за да се запознаете с тях и да им отговорите. От вас се изисква да говорите в продължение на 1-2 минути непрекъснато по зададената ви тема, като формирате нещо като кратък разказ. От личен опит мога да ви кажа, че продължителното говорене за всички 2 минути е много добро за крайната ви оценка. Опитайте се да не спирате да говорите, перефразирайте, измисляйте си, но не спирайте да говорите! На края на тази част ще ви зададат още един-два уточняващи въпроса по темата, за която говорихте досега.
В третата част ще ви бъдат зададени въпроси за да проверят вашите възможности да изразявате мнението си. Тук са полезни словосъчетания като “Аз мисля”, “Според мен”, “По мое мнение” и т.н. Тази част е около 2-3 минути и е добре да завършите интервюто силно, за да оставите добре впечатление у изпитващия.
След като приключи интервюто благодарете на провеждащия изпита и му пожелайте приятен ден. Това отново е извън изпита, но без да ви коства кой-знае колко може да ви донесе малкото повишение в оценката, от която се нуждаете.
Запомнете, че да се усмихвате и да гледате изпитващия в очите са отново добри начини да получите по-добра оценка. Нормално е да се чувствате напрегнати, но бъдете уверени в себе си и своя успех!
Много полезна информация, както и теми, които са били изтегляни наскоро можете да откриете в сайта IELTS-blog. За допълнителни съвети от хора, които са се явявали на изпита можете да посетите форума на www.ide.li.

👇Подгответе се за IELTS с курсовете на UDEMY👇
Mobile Apps Category (English)728x90