Полагане на изпит по английски език – IELTS (Част 1)

Условно втората стъпка е полагане на изпит по английски език – IELTS. Казвам условно, защото полагането на изпита може да стане преди или по време на Skill assessment-а. Няма точно регламентиран ред коя част точка трябва да изпълните първа или втора. Всичко зависи от вас и вашите възможности.
(Забележка: Някои оценяващи организации изискват резултатите ви от изпита по английски език! За повече подробности се свържете с оценяващата ви организация!)
И така, умелото използване на английски език е друг основен критерий, по който ще бъдете оценявани и без успешното вземане на изпита няма как да получите виза и молбата ви веднага ще бъде отказана.
IELTS или International English Language Testing System е от т.нар. “британски изпити” и има два основни да ги наречем “типа” – Academic training и General training. Първият тип ви е необходим, ако желаете да кандидатствате в университет в чужбина (Великобритания, Австралия и др.), докато вторият тип се използва от кандидат-емигрантите, като тест за тяхните познания по английски език и се приема от DIAC за тази цел. И двата типа изпити се състоят от четири компонента (Слушане, Четене, Писане и Говорене), като разликата между двата типа е в компонентите писане и четене. Слушане и говорене са идентични и при Academic training, и при General training. Продължителността на изпита е около три часа, като всеки компонент има фиксирано време, за изпълнение на поставената задача.
Основните изисквания според GSM програмата са всички кандидати да получат минимум оценка 6 (шест) на всеки един компонент от изпита. (Забележка: За някои професии може да се изисква по-висока оценка! За повече информация проверете на сайта на DIAC). Трябва да имате предвид, че максималната оценка за всеки компонент е 9 (девет). Това е както лесно за някои кандидати, така прекалено трудно за други. Всичко зависи от вашата обща подготвеност и техниката ви за изпита, която повярвайте ми е много важна за крайната оценка. Колкото и да е добър английският ви език бих ви препоръчал да се запознаете с формата на изпита и спецификите на всеки компонент. Като човек, който се е явявал 6 пъти на изпита мога отговорно да заявя, че при резултати близки до желаните от вас, самата техника би решила благоприятно крайния резултат във ваша полза.
В настоящия момент точковата система на GSM програмата предлага възможност на кандидатите, чиито точки не достигат 120 (Забележка: 120 е броят на точките за Subclass 175. За Subclass 176 точките, които са ви нужни са 100) да се борят за по-висок брой точки (25 точки) чрез постигане на по-добри резултати на изпита по английски език. За тази цел кандидатите трябва да постигнат минимум 7 (седем) на всички четири компонента от изпита.
В България изпита се полага в British Council, като цената му, предвид факта, че доста често бива актуализирана можете да откриете на сайта на Британския съвет. Също от там можете да закупите и помощни материали, които да ви запознаят в подробности с формата и спецификите на изпита.
Самият изпит може да бъде държан във всяка страна, в която British council го провежда. Например, ако кандидатствате в Лондон и издържите изпита с нужната ви оценка няма пречки да използвате този резултат пред DIAC. Има много спекулации дали, ако държите изпита в Лондон това ще доведе до по-висока оценка, но подобни твърдения няма как да бъдат доказани. В този ред на мисли е важно да отбележим, че:
Тестове идентични с тези, които са били изтегляни в Лондон са били използвани месец по-късно и в София
От разговорите си с преподаватели и други кандидати останах с впечатление, че тестовете се проверяват от специалисти на място в страната, в която се провежда изпита. От тук и предвид субективността в изпита може да заключим, че единствената разлика, която може да повлияе положително или отрицателно на изпита ви са оценяващите.
Към част 2

👇Подгответе се за IELTS с курсовете на UDEMY👇

Mobile Apps Category (English)728x90