Срокове при обработване на визите

С промените влезли в сила от 23 септември 2009 се актуализират и видовете визи, които ще бъдат обработвани ускорено. Съгласно промените документите на кандидатите ще бъдат разглеждани в следната последователност (първите в списъка ще бъдат разглеждани най-напред)  1. Документи на хора кандидатстващи чрез спонсориране от работодател

  2. Документи на хора, чийто професии са номинирани от щат/правителството и чиято професия е в Critical Skills List (CSL)

  3. Документи на хора, които са спонсорирани от член на семейството им и професията им е в CSL

  4. Документи на хора, които не са спонсорирани, но професията им е в CSL

  5. Документи на хора, чийто професии са номинирани от щат/правителството и чиято професия не е в Critical Skills List (CSL)

  6. Документи на хора, чийто професии са в Migration Occupations in Demand List (MODL) и документи на хора, които са спонсорирани от член на семейството, но професията им не е в CSL

  7. Всички останали документи ще бъдат разглеждани в реда на получаването им


Настоящата промяна касае всички, независимо дали вече са подали документите си или тепърва ще го направят.


Добрата новина за хората, чиято професия е в CSL е срокът, за които заявките им ще бъдат обработени. За всички останали сроковете са доста обезкуражаващи.  • Ако професията ви е в CSL се очаква документите ви да бъдат обработени до 12 месеца след подаването им

  • Ако професията ви не е в CSL, молбата ви за виза едва ли ще бъде разгледана преди края на 2012 година


Tags: , ,