Основни етапи или отговарям ли на изискванията?

Преди да продължа с историята си е добре да уточним, че условно кандидатстването за австралийска виза за постоянно пребиваване може да се раздели на 3 етапа.
  1. Skill Assessment
  2. Успешно полагане на изпит по английски език IELTS
  3. Самото кандидастване за виза
Повече подробности можете да намерите на сайта www.immi.gov.au , който съдържа винаги актуална информация и е добре да проверявате често, за да сте в крак с процедурата. Други полезни статии можете да намерите тук и тук. Информацията е старичка, но можете да придобиете основна представа за изискванията и начина на оценяване при point test-a.

За нова и по-подробна статия посетете www.EmigrateToAustralia.info